Tüüptingimused on lepingu tingimused, mis on eelnevalt välja töötatud tüüplepingus kasutamiseks. Tüüptingimuse puhul eeldatakse, et seda ei ole eraldi läbi räägitud ning tüüptingimust kasutav lepingupool (tingimuse kasutaja) kasutab tüüptingimust teise lepingupoole suhtes, kes ei ole võimeline mõjutama tingimuse sisu.


Tüüptingimused võivad sisalduda lepingudokumendis või olla lepingu eraldi osa. Tüüptingimus võib olla lepingu tingimuseks sõltumata sellest, milline on selle tingimuse ulatus, millisel viisil on tingimus lepingus kajastatud või mis vormis on leping sõlmitud.
Tüüptingimused on laialdaselt kasutusel erinevate lepingute puhul. Tüüptingimuste kasutamisel on oluline, et tingimuste kasutaja teeks teise lepingupoolele enne lepingu sõlmimist või lepingu sõlmimise ajal neile viite ja teisel lepingupoolel oleks võimalus nende sisust teada saada. Kui teisel lepingupoolel ei olnud võimalust tüüptingimuste sisuga tutvuda, siis ei ole tüüptingimused lepingu osaks.


Tüüptingimuste kehtivust hinnatakse võlaõigusseaduse paragrahvide 35–45 alusel. Tüüptingimus ei ole kehtiv, kui see on ebamõistlikult kahjustav teise lepingupoole suhtes, arvestades lepingu olemust ja teise lepingupoole lepingu sõlmimisega seotud asjaolusid.

Elektri jaotusvõrkude tüüptingimused

Kuupäev Otsuse nr Ettevõte Tüüptingimused Kommentaar
21.12.2012 7.1-11/12-041 220 Energia OÜ Avage fail (245.58 KB, PDF) Üldteenuse osutamise tüüptingimused
18.12.2012 7.1-11/12-033 Anne Soojus AS Avage fail (218.77 KB, PDF) Üldteenuse osutamise tüüptingimused
21.12.2012 7.1-11/12-040 Avraal AS Avage fail (70.04 KB, PDF) Üldteenuse osutamise tüüptingimused
21.12.2012 7.1-11/12-040 Avraal AS Avage fail (27.76 KB, PDF) Võrgulepingu tüüptingimused
27.04.2010 7.1-10/10-005 Dvigatel-Energeetika AS Avage fail (153.65 KB, PDF) Võrgulepingu tüüptingimused
31.12.2012 7.1-11/12-049 EKE Ärikeskus AS Avage fail (199.1 KB, PDF) Üldteenuse osutamise tüüptingimused

24.11.2022

24.11.2022

24.11.2022

7-10/2022-007

7-10/2022-009

7-10/2022-010

Elektrilevi OÜ

Avage fail (238.54 KB, PDF)

Avage fail (305.19 KB, PDF)

Avage fail (316.06 KB, PDF)
 

Liitumislepingu tüüptingimused

Võrgulepingu tüüptingimused madalpingel kuni 63 A

Võrgulepingu tüüptingimused üle 63 A ja keskpingel

27.06.2011 7.1-11/11-004 Elernet EST OÜ Avage fail (111.14 KB, PDF) Kuni 21.01.2013 ärinimega Hilltop Haldus OÜ
21.06.2010 7.1-10/10-012 Elme AS Avage fail (193.09 KB, PDF) Võrguteenuste tüüptingimused
14.12.2012 7.1-11/12-020 Elveso AS Avage fail (57.45 KB, PDF) Üldteenuse osutamise tüüptingimused
26.01.2017 7-10/2017-003 Elveso AS Avage fail (273.91 KB, PDF) Võrgulepingu tüüptingimused
11.03.2024 7-10/2024-006 Enefit AS Üldteenuse osutamise tüüptingimused
05.12.2012 7.1-11/12-019 Entek AS Avage fail (49.21 KB, PDF) Üldteenuse osutamise tüüptingimused
02.12.2016 7.1-11/16-005 Entek AS Avage fail (83.62 KB, PDF) Võrgulepingu tüüptingimused
14.12.2012 7.1-11/12-029 EPT Energia OÜ Avage fail (231.68 KB, PDF) Üldteenuse osutamise tüüptingimused
12.04.2018 7-10/2018-012 EPT Energia OÜ Avage fail (103.53 KB, PDF) Võrgulepingu tüüptingimused
18.12.2012 7.1-11/12-034 ESRO AS Avage fail (215.65 KB, PDF) Üldteenuse osutamise tüüptingimused
18.12.2012 7.1-11/12-034 ESRO AS Avage fail (280.98 KB, PDF) Võrguteenuste tüüptingimused
07.09.2018 7-10/2018-017 Halinga Energeetika OÜ Avage fail (265.5 KB, PDF) Üldteenuse osutamise tüüptingimused
17.05.2007 98-012-07 Halinga Energeetika OÜ Avage fail (60.35 KB, PDF) Võrguteenuste tüüptingimused
27.02.2018 7-10/2018-007 Imatra Elekter AS Avage fail (147.38 KB, PDF) Üldteenuse osutamise tüüptingimused
27.02.2018 7-10/2018-007 Imatra Elekter AS Avage fail (235.88 KB, PDF) Tootja võrgulepingu tüüptingimused
27.02.2018 7-10/2018-007 Imatra Elekter AS Avage fail (228.34 KB, PDF) Tarbija võrgulepingu tüüptingimused
28.11.2012 7.1-11/12-015 Livilla OÜ Avage fail (225.34 KB, PDF) Üldteenuse osutamise tüüptingimused
28.11.2012 7.1-11/12-015 Livilla OÜ Avage fail (158.26 KB, PDF) Võrgulepingu tüüptingimused
14.12.2012 7.1-11/12-031 Loo Elekter AS Avage fail (149.93 KB, PDF) Üldteenuse tüüptingimused
06.05.2010 7.1-10/10-007 Loo Elekter AS Avage fail (154 KB, PDF) Elektrienergia müügi ja võrguteenuse tüüptingimused
07.12.2012 7.1-11/12-022 Maardu Elekter AS Avage fail (143.38 KB, PDF) Üldteenuse osutamise tüüptingimused
27.02.2018 7-10/2018-008 Maardu elekter AS Avage fail (456.64 KB, PDF) Võrguteenuste tüüptingimused
20.12.2012 7.1-11/12-039 Manufaktuuri Jaotusvõrk OÜ Avage fail (152.43 KB, PDF) Üldteenus, kuni 21.12.2017 ärinimega Phoenix Land AS
21.12.2012 7.1-11/12-042 Manufaktuuri Jaotusvõrk OÜ Avage fail (247.5 KB, PDF) Võrgulepingu tüüptingimused
11.02.2013 7.1-11/13-011 Paekivitoodete Tehase OÜ Avage fail (91.32 KB, PDF) Üldteenuse osutamise tüüptingimused
20.12.2012 7.1-11/12-037 Ramsi Turvas AS Avage fail (193.6 KB, PDF) Üldteenuse osutamise tüüptingimused
27.12.2012 7.1-11/12-044 Ramsi Turvas AS Avage fail (128.32 KB, PDF) Võrguteenuste tüüptingimused
20.12.2012 7.1-11/12-038 Sagro Elekter OÜ Avage fail (146.69 KB, PDF) Üldteenuse osutamise tüüptingimused
03.08.2010 7.1-10/10-016 Sagro Elekter OÜ Avage fail (185.84 KB, PDF) Võrguteenuste tüüptingimused
05.12.2012 7.1-11/12-020 Saku Maja AS Avage fail (301.63 KB, PDF) Üldteenuse osutamise tüüptingimused
06.12.2012 7.1-11/12-021 Saku Maja AS Avage fail (136.11 KB, PDF) Võrgulepingu tüüptingimused
04.02.2013 7.1-11/13-010 Saku Maja AS Avage fail (375.87 KB, PDF) Võrgulepingu tüüptingimused üle 63 A
23.11.2012 7.1-11/12-013 Silikaat AS Avage fail (216.65 KB, PDF) Üldteenuse osutamise tüüptingimused
17.05.2005 55-007-05 Silikaat AS Avage fail (71.83 KB, PDF) Võrguteenuste tüüptingimused
19.12.2012 7.1-11/12-035 Silpower AS Avage fail (198.92 KB, PDF) Kuni 02.08.2017 ärinimega Sillamäe SEJ AS
27.11.2012 7.1-11/12-014 Silpower AS Avage fail (244.98 KB, PDF) Võrgulepingu tüüptingimused
24.04.2009 7.1-11/09-0006 Tallinna Sadam AS Avage fail (26.96 KB, PDF) Kuni 13.12.2017 ärinimega Tallinna Sadama Elektrivõrk OÜ
27.04.2009 7.1-11/09-0007 Tallinna Sadam AS Avage fail (62.73 KB, PDF) Võrguteenuste tüüptingimused
23.01.2013 7.1-11/12-007 Tööstus Investeeringute AS Avage fail (150.04 KB, PDF) Üldteenuse osutamise tüüptingimused
23.01.2013 7.1-11/13-007 Tööstus Investeeringute AS Avage fail (169.91 KB, PDF) Võrgulepingu tüüptingimused
27.12.2012 7.1-11/12-043 Veerenni Jaotusvõrk OÜ Avage fail (36.68 KB, PDF) Üldteenuse osutamise tüüptingimused
27.12.2012 7.1-11/12-043 Veerenni Jaotusvõrk OÜ Avage fail (66.14 KB, PDF) Võrguteenuste tüüptingimused
08.06.2023 7.1-10/2023-004 VKG Elektrivõrgud OÜ   Üldteenuse osutamise tüüptingimused

14.11.2012

24.08.2020

7.1-11/12-008

7-10/2020-003

VKG Elektrivõrgud OÜ

Avage fail (217.16 KB, PDF)

Avage fail (186.25 KB, PDF)

Võrguteenuste tüüptingimused kuni 30.09.2020

Võrguteenuste tüüptingimused alates 01.10.2020

14.06.2011 7.1-11/11-002 Volta Energeetika OÜ Avage fail (756.54 KB, PDF) Elektrienergia müügi ja võrguteenuse tüüptingimused

Elektri põhivõrgu tüüptingimused

Bilanss

Kuupäev Otsuse nr Ettevõte Tüüptingimused Kommentaar

27.02.2019

7-10/2019-001

Elering AS

Avage fail (518.02 KB, PDF)

Bilansilepingu tüüptingimused

21.05.2019 7-26/2019-008 Elering AS Avage fail (662.08 KB, PDF) Reguleerimislepingu tüüptingimused
30.12.2019 7-10/2019-013 Elering AS Avage fail (366.17 KB, PDF) Bilansiteenuse hinna arvutamise ühtne metoodika
31.12.2019 7-10/2019-14 Elering AS Avage fail (676.21 KB, PDF) Elektrisüsteemi bilansi tagamise (tasakaalustamise) eeskirjad

Ülekandeteenus

Kuupäev Otsuse nr Ettevõte Tüüptingimused Kommentaar
08.07.2014 7.1-11/14-007 Elering AS Avage fail (317.85 KB, PDF) Võrgulepingu tüüptingimused
30.05.2019 7-10/2019-003 Elering AS Avage fail (1.48 MB, PDF) Põhivõrguga liitumise tüüptingimused

Viimati uuendatud: 12.04.2024