Kooskõlastatud hinnad

Siin on esitatud hinnataotluste loetelu ning kooskõlastatud / määratud veeteenuse hinnad.
Konkurentsiameti poolt kooskõlastatud/ määratud veeteenuse hinnad ei sisalda käibemaksu.