Kooskõlastatud hinnad

Siin on esitatud hinnataotluste loetelu ning kooskõlastatud soojuse piirhinnad (sh tarbijatele ja soojuse tootjatele). Kooskõlastatud soojuse piirhinna peab soojusettevõtja avalikustama oma võrgupiirkonnas vähemalt üks kuu enne selle kehtima hakkamist. Soojust võib müüa ka kooskõlastatud piirhinnast madalama hinnaga. Konkurentsiameti poolt kooskõlastatud soojuse piirhinnad ei sisalda käibemaksu.