Konsultatsioonid

Konsultatsioonid

Käimasolevad konsultatsioonid

Algus Lõpp Sisu Märkused
4.07.2024 15.08.2024

Elering AS  gaasi siseriikliku võrgulepingu tüüptingimuste kooskõlastamise taotluse avalik konsultatsioon

Palume esitada kommnetaarid ja ettepanekud [email protected]
19.06.24 26.07.24

Konkurentsiamet viib läbi avaliku konsultatsiooni Elektrilevi OÜ Jaotusvõrgu arengukava aastani 2035 osas.

Palume esitada kommnetaarid ja ettepanekud [email protected]
19.06.24

31.07.24

Konkurentsiamet viib läbi avaliku konsultatsiooni Elering AS-i elektri põhivõrguga liitumise tüüptingimuste ning liitumistasu ja tarbimis- või tootmistingimuste muutmise tasu arvutamise metoodika osas.

Palume esitada kommnetaarid ja ettepanekud [email protected]

Lõppenud konsultatsioonid

Algus Lõpp Sisu Märkused
05.04.24 24.05.24

Konkurentsiamet viib läbi avaliku konsultatsiooni Elering AS Eesti elektriülekandevõrgu arengukava 2024-2033 osas.

Palume esitada kommnetaarid ja ettepanekud [email protected]
1.08.23 16.08.23

Konkurentsiamet viib läbi avaliku konsultatsiooni Elering AS-i elektrienergia ülekande võrguteenuse tasude ning elektri võrgulepingu tüüptingimuste osas.

Palume esitada kommentaarid ja ettepanekud [email protected].
28.11.22 6.01.23

Konkurentsiamet viib läbi avaliku konsultatsiooni Elering AS elektri bilansiteenuse hinna arvutamise ühtse metoodika ja bilansilepingu tüüptingimuste kohta.

Palume esitada kommentaarid ja ettepanekud [email protected].
21.10.22 21.11.22

Konkurentsiamet ja Soome Energia Amet (Energiavirasto) viivad läbi ühise konsultatsiooni LNG terminali kasutamise lepingu tüüptingimuste kohta, mis on esitatud kooskõlastamiseks Floating LNG Terminal Finland OY poolt.

The Estonian Competition Authority (Konkurentsiamet) and Finnish Energy Authority (Energiavirasto) will carry out a joint consultation on the terms and conditions (including prices (this concerns only the Finnish regulator, as the Estonian regulator approves the LNG tariff calculation methodology upon receiving an application according to the Natural Gas Act) of Floating LNG Terminal Finland Oy.

Palume esitada turuosalistel LNG terminali kasutamise lepingu tingimuste kohta kommentaarid ja ettepanekud [email protected] ja [email protected].

Lisainformatsiooni LNG terminali kasutamise tingimuste kohta on võimalik saada [email protected] ja [email protected]

29.07.2022 22.08.2022

Konkurentsiamet viib läbi avaliku konsultatsiooni  AS Narva Soojusvõrk kavandatava soojuse ostu konkursi põhjendatuse ja  tingimuste osas.

Palume turuosalistel ja huvitatud isikutel esitada arvamus konsultatsioonidokumendis esitatud tõstatunud küsimustele hiljemalt 22. augustiks 2022 e-postiga aadressil [email protected]

31.03.2021 16.04.2021

11.09.2020 alustas Konkurentsiamet avalikku konsultatsiooni Elering AS-i elektri võrgulepingu tüüptingimuste osas. Seoses nimetatud tüüptingimustega on Elering AS esitanud Konkurentsiametile kooskõlastamiseks elektrienergia ülekande võrguteenuse tasude taotluse.

Konkurentsiamet ootab turuosaliste tagasisidet ja kommentaare kooskõlastamisele esitatud võrgutasude kohta hiljemalt 16.04.2021 aadressil [email protected].

Taotlus on menetlemisel.

09.03.2021 23.03.2021

Konkurentsiameti ja Läti, Leedu ning Soome reguleerivate asutuste ühine konsultatsioon vastavalt Määruse (EL) 2016/1719 artiklile 30(4) koostatud uuringu osas. 

Soome Energiaameti pressiteade:
https://energiavirasto.fi/en/-/public-consultation-for-the-market-participants-on-nra-s-consultancy-study-on-hedging-opportunities

Palume tagasiside saata inglise keeles hiljemalt 23. märtsiks 2021

Konkurentsiametile 
([email protected])

ja ka

Soome Energiaametile ([email protected]).

Otsus on väljatöötamisel.

07.10.2020 06.11.2020

Konkurentsiameti ja Läti reguleeriva asutuse ühine avalik konsultatsioon riskimaandusinstrumentide vajaduste uurimiseks Eesti ja Läti pakkumispiirkondade piiridel (EE-FI, EE-LV ja LV-LT piirid, kõik mõlemas suunas) vastavalt Määruse (EL) 2016/1719 artiklile 30(3).

Kontakt:

[email protected] või
Läti reguleeriv asutus: [email protected]

Konsultatsiooni tulemusi kokku võttev ettekanne, mis esitati Elektrituru nõukojas 21.01.2021 »

Konsultatsiooni tagasiside »

Otsus on väljatöötamisel. Tähtaeg 17. mai 2021

22.09.2020 06.10.2020

Avaliku konsultatsioon Eleringi poolt 07.09.2020 Konkurentsiametile esitatud  „Võimsuste arvutamise metoodika Venemaaga“ osas. 

Kontakt: [email protected]

Metoodika on saanud Konkurentsiameti heakskiidu 27.10.2020 »

11.09.2020 28.09.2020

Avalik konsultatsioon Elering AS elektri võrgulepingu tüüptingimuste kohta

Konsulteeritav dokument:

Turuosaliste esitatud tagasiside ja kommentaarid vaadatakse läbi ning põhjendatud juhul võtab amet neid Elering ASi võrgulepingu tüüptingimuste kooskõlastamisel arvesse. 

20.07.2020 webinari slaidid »

03.07.2020 24.07.2020

Avalik konsultatsiooni tarbimise juhtimise iseseisva agregaatori tururaamistiku osas »

Tururaamistiku kontseptsioon on väljatöötamisel

01.10.2020 Elektrituru Nõukojas ette kantud kokkuvõte konsultatsiooni tagasisidest »

Kontaktisik: [email protected]

Täiendav küsimustik turuosalistele (11.02.2021) »

24.01.2019 07.02.2019

Avalik konsultatsioon Elering AS elektri põhivõrguga liitumise tingimuste kohta »

14.01.2019 28.01.2019

Avalik konsultatsioon Elering AS-i tarbimis- või tootmistingimuste tasu arvutamise metoodika kohta »

Viimati uuendatud: 04.07.2024