EST | ENG  
›› Avaleht

Konkurentsiamet

Teade: Konkurentsiamet viib läbi kriminaalmenetlust võimaliku konkurentsikuriteo uurimiseks põllumajandusseadmeid müüvates ettevõtetes

15.04.2019

Konkurentsiamet alustas võimalikku konkurentsikuritegu käsitleva kriminaalasja raames avalike menetlustoimingutega – teostati läbiotsimised kuue juriidilise isiku ruumides ja lisaks kaheksa kahtlustatava elukohtades.

Kriminaalmenetluse sisuks on kontrollida kahtlusi selle kohta, kas omavahel konkureerivad põllumajandusseadmete müümisega tegelevad ettevõtted tegid PRIA-lt seadmete ostuks toetuste taotlemiseks hinnapakkumisi esitades konkurentsi kahjustavat koostööd.

Ringkonnaprokurör Denis Tšasovskih selgitas, et ettevõtjatel on keelatud sõlmida omavahel kokkuleppeid, mis kahjustavad vaba konkurentsi. „Konkurentsi kahjustava koostööga välditakse tavalise äritegevusega seotud riske ja moonutatakse turgu ning samuti eksitatakse PRIA-t jättes mulje, et pakkumustes esitatud summad vastavad tegelikule turuolukorrale,“ lisas prokurör Tšasovskih.

Kriminaalmenetlust viib läbi Konkurentsiamet ning juhib Põhja Ringkonnaprokuratuur.

Ettevõtjatevahelise konkurentsi kahjustava kokkuleppe sõlmimine ja kooskõlastatud tegevus, kui sellega määratakse otseselt kolmandate isikute suhtes kindlaks hind ja jagatakse kaubaturgu, on KarS § 400 lg 2 punktide 1 ja 3 järgi kvalifitseeritav kuriteona. Füüsilisele isikule on karistuseks ette nähtud kuni 3 aastane vangistus ja juriidilisele isikule rahaline karistus 5 kuni 10 protsenti juriidilise isiku käibest.
 

Teate edastas:
Maarja Uulits
Välis- ja avalike suhete osakonna juhataja
maarja dot uulits at konkurentsiamet dot ee
667 2420 | 667 2400

Teade: Konkurentsiamet kuulutab välja konkursi universaalse postiteenuse osutaja leidmiseks

05.04.2019

Konkurentsiamet korraldab konkursi postside ettevõtja leidmiseks universaalse postiteenuse osutamiseks kogu Eesti Vabariigi territooriumil, kes peab tagama universaalse postiteenuse järjepideva, kvaliteetse ja taskukohase tasu eest osutamise õigusaktidega sätestatud alustel ja korras.

Universaalse postiteenuse moodustavad järgmised riigisisesed ja rahvusvahelised postiteenused:
1) kirisaadetise edastamine liht-, täht- ja väärtsaadetisena kaaluga kuni 2 kilogrammi;
2) postipaki edastamine täht- ja väärtsaadetisena kaaluga kuni 20 kilogrammi.

Konkursi tingimuste terviktekst on avaldatud väljaandes „Ametlikud Teadaanded“. Samuti on võimalik konkursi tingimuste tervikteksti saada Konkurentsiametist, edastades sellekohase soovi e-postiga aadressile info at konkurentsiamet dot ee, helistades numbrile 667 2400 või Konkurentsiametis kohapeal aadressil Tatari 39, Tallinn 10134.

Pakkumine tuleb esitada Konkurentsiametile aadressil Tatari 39, Tallinn 10134, elektroonselt aadressil info at konkurentsiamet dot ee või saata postiga hiljemalt 25.06.2019 kell 10.00. Postiga saatmisel tuleb arvestada, et pakkumine peab olema Konkurentsiametisse kohale jõudnud hiljemalt 25.06.2019 kell 10.00.

Pakkumisi või selle muudatusi või pakkumise tagasivõtmise või uue pakkumise avaldusi, mis esitatakse Konkurentsiametile isiklikult või mis saabuvad Konkurentsiametisse e-postiga või postiga pärast pakkumise esitamise tähtaega, vastu ei võeta ning tagastatakse pakkumise esitajale.

Pakkumised avatakse 25.06.2019 kell 11.30 Konkurentsiametis.


Lisateave:
Indrek Ahermaa
energeetika- ja postiosakond
vanemanalüütik
Konkurentsiamet

Telefon: 667 2510
e-post: indrek dot ahermaa at konkurentsiamet dot ee
 

Teade: Konkurentsiamet lõpetas Saaremaal toimunud ulatusliku elektrikatkestusega seotud järelevalvemenetluse

05.03.2019

Konkurentsiamet viis läbi järelevalvemenetluse Elektrilevi OÜ suhtes seoses 9. jaanuaril Kuressaares ja selle lähiümbruses toimunud ulatusliku elektrikatkestusega. Järelevalvemenetluse eesmärgiks oli selgitada välja elektrikatkestuse põhjused ning võimalikud tagajärjed ning see, kas tegemist võis olla elektrituruseaduse rikkumisega.

Ameti hinnangul ei oleks võrguühenduse katkestust toimunud, kui Sikassaare AJ 35kV pingetrafo remonttööde ettevalmistamisel oleks järgitud „Elektripaigaldiste käidu ohutusjuhendi“ nõudeid. Nõuete kohaselt võib töötajatele anda loa töö alustamiseks ainult töötoimingu eest vastutavaks määratud isik üksnes pärast juhendis märgitud viie elektriohutuse tagamise põhinõude täitmist. Eelnimetatud juhendi vastu eksiti korduvalt, mida Elektrilevi ka tunnistab. Konkurentsiamet on seisukohal, et võrguühenduse katkestuse otseseks põhjuseks oli Elektrilevi hooletus seoses tema töötaja ja Elektrilevi lepingulise partneri töötaja tegutsemisel juhendi „Elektripaigaldiste käidu ohutusjuhendi“ täitmisel. Konkurentsiamet edastas otsuse ka Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile, kelle pädevuses on järelevalve teostamine seoses ohutusnõuete rikkumisega.

9. jaanuaril 2019.a. toimunud Kuressaare linna ja selle ümbrust hõlmanud võrguühenduse katkestus kestis kokku 13 tundi ja 59 minutit (suuremas ulatuses 3 tundi ja 53 minutit). Kuna märgitud võrguühenduse katkestuse kõrvaldamine jäi võrguteenustele sätestatud kvaliteedinõuete piiridesse, siis ei ole katkestuse kestuse osas kvaliteedinõudeid rikutud.

Konkurentsiameti otsus on kättesaadav ameti kodulehelt.

Teate edastas:
Maarja Uulits
Välis- ja avalike suhete osakonna juhataja
maarja.uulits@konkurentsiamet.ee
667 2420 | 667 2400
 


Arhiiv
Viimati lisatud
Üldkontakt:

Telefon:  667 2400
E-post:   info at konkurentsiamet dot ee
Asukoht:
Tatari 39, 10134 Tallinn
reg nr 70000303
VAT EE101244558 

Elektrituru avanemine

Eleringi andmelao bänner

 

Tarbija