EST | ENG  
›› Avaleht

Konkurentsiamet

Pressiteade: Konkurentsiamet alustas AS-i Tallinna Vesi veeteenuse hinna osas järelevalvemenetlust

11.12.2018

Konkurentsiamet tegi 6. detsembril AS-ile Tallinna Vesi ettekirjutuse hoiatuse, et rakendatavate veeteenuse hindadega teenitav müügitulu ning seega vee ja reovee teenuse hinnad ei ole kooskõlas ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seadusega.

Konkurentsiamet jõudis hinnamenetluses järeldusele, et nii ettevõtja poolt kooskõlastamiseks esitatud veeteenuse hindadega kui ka hetkel rakendatavate veeteenuse hindadega teenitav müügitulu on põhjendamatult kõrge ega vasta ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduses ettenähtud hinnakujunduse põhimõtetele. Ettevõtja oli hinnataotluses prognoosinud veeteenuse hinda ülemäärase saastetasu ja erakorralise kulumikomponendiga lisatulu, mida Konkurentsiamet ei saanud hinnata seadusega kooskõlas olevaks. Ameti hinnangul on põhjendatud müügitulu 35 miljonit eurot. Võttes arvesse, et kehtivate veeteenuse hindadega teenib AS Tallinna Vesi veel kõrgemat müügitulu (46 miljonit eurot), kui hinnataotluses taotleti (45 miljonit eurot) peaks vee- ja kanalisatsiooniteenuse koguhind tarbijale olema kehtivast hinnast 25% madalam.
Täna kehtivate hindade alusel kujuneb kaalutud keskmiseks hinnaks 2,31 €/m3. Konkurentsiamet on seisukohal, et põhjendatud hinnaks saab pidada 1,74 €/m3. Seega on kehtivad hinnad põhjendatud hinnatasemest 0,57 €/m3 võrra kõrgemad.
Ettekirjutuse hoiatusele ootab Konkurentsiamet AS-i Tallinna Vesi vastust hiljemalt 2019. aasta 7. jaanuariks. Seejärel otsustab amet AS-ile Tallinna Vesi ettekirjutuse tegemise. Ettekirjutuse täitmatajätmisel on Konkurentsiametil õigus alustada ajutise veeteenuse hinna määramist, mis kehtiks seadusega vastavuses olevate hindade kooskõlastamiseni.
 

Teate edastas:
Maarja Uulits
Välis- ja avalike suhete osakonna juhataja
maarja.uulits@konkurentsiamet.ee
667 2420 | 667 2400
 

Pressiteade: Konkurentsiamet ei kooskõlastanud AS-i Tallinna Vesi Tallinna ja Saue linna veeteenuse hindasid

06.12.2018

Konkurentsiamet jättis 04.12.2018 AS-i Tallinna Vesi hinnataotluse Tallinna ja Saue linna piirkonna veeteenuste hindade osas kooskõlastamata. Amet ei nõustu ettevõtja esitatud veeteenuse hinna arvutamise aluseks olevate kuludega.
Ameti hinnangul on ettevõtja Tallinna ja Saue linna veeteenuse hinda prognoosinud ülemäärast kulu ligi 10 miljoni euro ulatuses. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse järgi ei ole põhjendatud veeteenuse hinnas ülemääraselt prognoositud saastetasu ja erakorraline kulumikomponent, mis ei põhine ettevõtja investeeritud kapitalil. Seega ei kooskõlastanud Konkurentsiamet ettevõtja taotletud vee ning reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse hindasid. Hinnataotluse kohaselt taotles AS Tallinna Vesi veeteenuse hinnaga teenitavaks müügituluks 44,5 miljonit eurot. Konkurentsiamet hindas tarbijatele rakendatava hinnaga teenitavaks põhjendatud müügitulu piiriks 34,5 miljonit eurot.
Konkurentsiamet kooskõlastas hinnataotluses sisaldunud monopoolse teenusega seotud lisateenuste hinnad, mille osas seadusega vastuolu ei tuvastatud.

Teate edastas:

Maarja Uulits
Välis- ja avalike suhete osakonna juhataja
maarja dot uulits at konkurentsiamet dot ee
667 2420 | 667 2400
 

Teade: Elering AS esitas Konkurentsiametile kooskõlastamiseks elektrienergia bilansiteenuse hinna arvutamise ühtse metoodika

05.12.2018

Elering AS on esitanud Konkurentsiametile kooskõlastamiseks elektrienergia bilansiteenuse hinna arvutamise ühtse metoodika vastavalt elektrituruseaduse §53 lõikele 6.

Amet ootab turuosaliste tagasisidet ja kommentaare Elering AS-i poolt kooskõlastamiseks esitatud elektrienergia bilansiteenuse hinna arvutamise ühtse metoodika kohta hiljemalt 19.12.2018 aadressil info at konkurentsiamet dot ee.
 


Arhiiv
Viimati lisatud
Üldkontakt:

Telefon:  667 2400
E-post:   info at konkurentsiamet dot ee
Asukoht:
Tatari 39, 10134 Tallinn
reg nr 70000303
VAT EE101244558 

Elektrituru avanemine

Eleringi andmelao bänner

 

Tarbija