EST | ENG  
›› Avaleht

Konkurentsiamet

Teade: Konkurentsiamet lõpetas Parma Oy ja AS TMB koondumise menetluse

15.01.2019

Konkurentsiamet tegi 04.01.2019 otsuse, mille kohaselt lõpetas Parma Oy ja AS TMB koondumise menetluse, kuna Parma Oy esitas koondumise teate tagasivõtmise taotluse, millega teavitas, et koondumise osalised on otsustanud loobuda koondumisest Eestis asuva äritegevuse osas.

Konkurentsiameti otsuse ärakiri on avaldatud ameti kodulehel.
 

Teade: Avalik konsultatsioon Elering AS-i tarbimis- või tootmistingimuste muutmise tasu arvutamise metoodika kohta

14.01.2019

Elering AS on esitanud Konkurentsiametile kooskõlastamiseks elektri põhivõrguga liitumistingimused ning liitumistasu ja tarbimis- või tootmistingimuste muutmise tasu arvutamise metoodika.

Käesolevaga Konkurentsiamet alustab avalikku konsultatsiooni liitumistasu ja tarbimis- või tootmistingimuste muutmise tasu arvutamise metoodika osas.

Konkurentsiamet ootab turuosaliste tagasisidet ja kommentaare kooskõlastamisele esitatud dokumentide kohta hiljemalt 28.01.2019 aadressil info at konkurentsiamet dot ee

Kooskõlastamisele esitatud dokumendid:
1. Elering AS liitumistasu ja muutmise tasu arvutamise metoodika eelnõu.pdf
 

Pressiteade: Konkurentsiamet algatas seoses Saaremaal toimunud ulatusliku elektrikatkestusega järelevalvemenetluse

11.01.2019

Konkurentsiamet algatas 11. jaanuaril järelevalvemenetluse Elektrilevi OÜ suhtes seoses 9. jaanuaril Kuressaares ja selle lähiümbruses toimunud ulatusliku elektrikatkestusega.
Järelevalvemenetluse eesmärgiks on selgitada välja elektrikatkestuse põhjused ning võimalikud tagajärjed ning see, kas tegemist võib olla elektrituruseaduse rikkumisega.
„Kuna tegemist oli mitu tundi väldanud elektrikatkestusega, mis halvas oluliselt inimeste igapäevast elu, siis on meie esmaseks ülesandeks selgitada välja, kuidas edaspidi sarnaseid juhtumeid vältida,“ kommenteeris menetluse alustamist ameti peadirektor Märt Ots.

Konkurentsiamet teostab järelevalvet võrguühenduste kvaliteedinõuete täitmise üle vastavalt elektrituruseadusele ja majandus- ja kommunikatsiooniministri 06.04.2005 määrusele nr 42 „Võrguteenuste kvaliteedinõuded ja võrgutasude vähendamise tingimused kvaliteedinõuete rikkumise korral“

Amet ootab Elektrilevi OÜ selgitusi hiljemalt 24. jaanuariks.

Teate edastas:
Maarja Uulits
Välis- ja avalike suhete osakonna juhataja
maarja.uulits@konkurentsiamet.ee
667 2420 | 667 2400
 


Arhiiv
Viimati lisatud
Üldkontakt:

Telefon:  667 2400
E-post:   info at konkurentsiamet dot ee
Asukoht:
Tatari 39, 10134 Tallinn
reg nr 70000303
VAT EE101244558 

Elektrituru avanemine

Eleringi andmelao bänner

 

Tarbija