Ühishuviprojektid

Ühishuviprojektid (PCI – Projects of Common Interest) on Euroopa avalikku huvisse kuuluvad projektid, millel on ülepiiriline mõju ning mis aitavad kaasa Euroopa ühtse energiasüsteemi arengule, parandavad konkurentsi energiaturgudel ja tõstavad Euroopa energiajulgeolekut.

Ühishuviprojektide loamenetlusi ja planeerimist viiakse läbi vastavalt  määruse (EL) nr 347/2013 alusel, konsulteerides ja kaasates kõiki asjasse puutuvaid huvigruppe. Ühishuviprojektide nimekirja on võimalik projektidel kandideerida igal aastal kindlate kategooriate all. Ühishuviprojektide nimekirja kinnitatud projektidel on õigus hiljem taotleda rahastust ka Euroopa fondist Connecting Europe Facility (CEF).

Euroopa Komisjoni ühishuviprojektide avalikud materjalid »

Kinnituse saanud PCI projektid

1. Eesti-Soome vaheline gaasiühendus – Balticconnector (valminud 2019, nimekirjast eemaldatud 2019)

2.  Klaster infrastruktuuri arendused Balti riikide gaasivõrgus, kuhu kuulub Eesti–Läti ühenduse laiendamine

3. LNG Paldiski (nimekirjast eemaldatud 2017)

 1. Data Bridge (Eesti, Läti, Leedu, Taani, Soome, Prantsusmaa)

Projekti eesmärk on luua ühine Euroopa andmesideplatvorm, mis võimaldab integreerida eri liiki andmeid (arukad mõõtmisandmed, võrgu operatiivandmed, turuandmed), et töötada ELi jaoks välja lahendusi, mis annavad mastaabisäästu ja mida saab laialdaselt kasutusele võtta. 


2. Piiriülese paindlikkuse projekt (Eesti, Soome)

Projekti eesmärk on toetada taastuvate energiaallikate integreerimist ja suurendada energiavarustuskindlust Eestis, Soomes ja Ahvenamaal, osutades hajatootmisel põhinevat piiriülest paindlikkusteenust. 

Viimati uuendatud: 17.06.2024