KKK

Siit leiab vastused valdkonna kohta sagedamini esitatud küsimustele.

Mõisted

Tagab kliendile maagaasi ohutu ja kindla transpordi. Võrguteenuse pakkujat ei saa tarbija ise valida.

Ettevõtja, kes müüb gaasi. Gaasimüüja saab iga tarbija ise valida vastavalt müüja pakutavatele pakettidele, tingimustele ja hindadele. 

Turuosaline, kes ei ole kodutarbija.

Tarbija, kes tarbib gaasi kodumajapidamises.

Viimati uuendatud: 19.09.2023