Liitumistasu arvutamise metoodika

Võrguteenust osutav võrguettevõtja võtab tasu võrguga ühendamise eest (liitumistasu) ja tarbimis- või tootmistingimuste muutmise eest (tingimuste muutmise tasu). Liitumistasu ning tarbimis- või tootmistingimuste muutmise tasu osas kooskõlastab Konkurentsiamet igale võrguettevõtjale nende arvutamise põhimõtted ehk metoodika. Rakendatavate tasude põhjendatust kontrollib Konkurentsiamet järelevalve tegevuse käigus (ex-post regulatsioon).

Konkurentsiametiga kooskõlastatud liitumistasu arvutamise metoodikad

Kuupäev

Otsuse nr Ettevõte Arvutamise metoodika fail allalaadimiseks

05.06.2018

7-10/2018-016 Avraal AS

08.06.2021

7-10/2021-002 Elektrilevi OÜ
03.06.2019 7.10/2019-004 Elering AS
15.06.2010 7.1-14-10-010 Elme AS
02.04.2013 7.1-15/13-002 Elveso AS
25.04.2008 008-08 LT Entek AS
18.09.2018 7-10/2018-019 Halinga Energeetika OÜ
04.06.2008 010-08 LT 04.06.2008 Imatra Elekter AS (endise ärinimega Fortum Elekter AS)
18.02.2010  7.1-15-10-0001 Kuvart OÜ
04.08.2016 16_024 Loo Elekter Oü
06.12.2021 7-10/2021-006 Maardu Elekter AS
20.12.2012 7.1-15/12-005 Manufaktuuri Jaotusvõrk OÜ (kuni 21.12.2017 AS Phoenix Land)
15.01.2009 7.1-11-09-0001 Merirahu Võrgud OÜ
22.04.2009 7.1-11-09-0005 Paekivitoodete Tehase OÜ
03.18.2008 015-08 LT Sagro Elekter OÜ
17.10.2014 7.1-1514-002 Saku Maja AS
10.04.2008 007-08LT Silpower AS (ärinimega Sillamäe SEJ AS kuni 02.08.2017)
10.07.2007 140-009-07 LT Tallinna Sadam AS (kuni 13.12.2017 TS Energia OÜ, varem OÜ Tallinna Sadama Elektrivõrk)
11.06.2007 121-008-07 LT Veerenni Jaotusvõrk OÜ
26.09.2008 014-08 LT VKG Elektrivõrgud OÜ
08.10.2015 7.1-15/15-014 WTC Tallinn AS

Viimati uuendatud: 15.12.2023