Lennundus

Lennundustegevuse valdkonnas on Konkurentsiameti ülesanne lahendada lennujaamatasudega seotud vaidlusi ning menetleda lennujaama kasutajate kaebusi.

Kui lennujaama haldaja ja lennujaama kasutajad ei ole uutes tasumäärades kokkuleppele jõudnud, võivad nii lennujaama haldaja kui ka lennujaama kasutajad pöörduda Konkurentsiameti poole taotlusega analüüsida tasumäärade muutmise põhjendatust. Kui lennujaama haldaja rikub lennujaama kasutaja hinnangul käesolevas seaduses lennujaama haldajale kehtestatud kohustusi ja vaidlust ei ole suudetud lennujaama kasutaja ja lennujaama haldaja vahel lahendada läbirääkimiste teel, on lennujaama kasutajal õigus pöörduda kaebusega Konkurentsiameti poole.

Riigile kuuluva AS-i Tallinna Lennujaam alla kuuluvad ka regionaalsed

  • lennujaamad (Kuressaares, Kärdlas, Pärnus, Tartus)
  • lennuväljad (Ruhnus ja Kihnus)
Lennujaamade jaotus

Regionaalsetest lennujaamadest on rahvusvahelisele lennuliiklusele avatud Kärdla, Kuressaare, Pärnu ja Tartu lennujaamad.

Viimati uuendatud: 16.10.2023