Tüüptingimused

Tüüptingimused on lepingu tingimused, mis on eelnevalt välja töötatud tüüplepingus kasutamiseks. Tüüptingimuse puhul eeldatakse, et seda ei ole eraldi läbi räägitud ning tüüptingimust kasutav lepingupool (tingimuse kasutaja) kasutab tüüptingimust teise lepingupoole suhtes, kes ei ole võimeline mõjutama tingimuse sisu.

Tüüptingimused võivad sisalduda lepingudokumendis või olla lepingu eraldi osa. Tüüptingimus võib olla lepingu tingimuseks sõltumata sellest, milline on selle tingimuse ulatus, millisel viisil on tingimus lepingus kajastatud või mis vormis on leping sõlmitud.

Tüüptingimused on laialdaselt kasutusel erinevate lepingute puhul. Tüüptingimuste kasutamisel on oluline, et tingimuste kasutaja teeks teise lepingupoolele enne lepingu sõlmimist või lepingu sõlmimise ajal neile viite ja teisel lepingupoolel oleks võimalus nende sisust teada saada. Kui teisel lepingupoolel ei olnud võimalust tüüptingimuste sisuga tutvuda, siis ei ole tüüptingimused lepingu osaks.

Tüüptingimuste kehtivust hinnatakse võlaõigusseaduse paragrahvide 35–45 alusel. Tüüptingimus ei ole kehtiv, kui see on ebamõistlikult kahjustav teise lepingupoole suhtes, arvestades lepingu olemust ja teise lepingupoole lepingu sõlmimisega seotud asjaolusid.

Alates 10.04.2014 jõustunud maagaasiseaduse muudatusega puudub Konkurentsiametil õigus ja kohustus kooskõlastada kodutarbijale maagaasi müügilepingu tüüptingimusi (MGS § 9 lõige 3).

Gaasi jaotusvõrkude tüüptingimused

Kuupäev Otsuse nr Ettevõte Tüüptingimused Kommentaar
04.02.2016 7.1-13/16-002 220 Energia OÜ Avage fail (220.21 KB, PDF) Müügilepingu tüüptingimused kodutarbijatele
07.10.2016 7.1-13/16-003 Adven Eesti AS Avage fail (227.75 KB, PDF) Müügilepingu tüüptingimused kodutarbijatele
13.05.2015 7.1-13/15-002 Adven Eesti AS Avage fail (246.86 KB, PDF) Võrgulepingu tüüptingimused
08.06.2015 7.1-3/15-004 Alexela Energia AS Avage fail (107.9 KB, PDF) Müügilepingu tüüptingimused kodutarbijatele
03.11.2008 024-08 Alfatom Gaasi ja Soojuse OÜ Avage fail (111.3 KB, PDF) Müügilepingu tüüptingimused kodutarbijatele
03.11.2008 024-08 Alfatom Gaasi ja Soojuse OÜ Avage fail (91.5 KB, PDF) Võrgulepingu tüüptingimused
05.09.2008 019-08 Averson OÜ Avage fail (55.71 KB, PDF) Müügilepingu tüüptingimused kodutarbijatele
03.03.2010 7.1-13/10-003 Bingonet OÜ Avage fail (42.92 KB, PDF) Müügilepingu tüüptingimused kodutarbijatele
03.03.2010 7.1-13/10-003 Bingonet OÜ Avage fail (56.89 KB, PDF) Võrguteenuse osutamise tüüptingimused
30.12.2009 7.1-13/09-0008 Dvigatel Gaas AS Avage fail (35.92 KB, PDF) Võrguteenuse osutamise tüüptingimused
21.10.2016 7.1-13/16-004 Eesti Energia AS Avage fail (171.6 KB, PDF) Müügilepingu tüüptingimused kodutarbijatele
25.10.2016 7.1-13/16-005 Eesti Gaas AS Avage fail (250.52 KB, PDF) Müügilepingu tüüptingimused kodutarbijatele
16.07.2009 7.1-13/09-0007 Energate OÜ Avage fail (41.91 KB, PDF) Müügilepingu tüüptingimused kodutarbijatele
17.06.2009 7.1-12/09-0006 Energate OÜ Avage fail (56.69 KB, PDF) Võrguteenuse osutamise tüüptingimused
23.10.2015 7.1-13/15-008 Esmar Gaas OÜ Avage fail (268.27 KB, PDF) Müügilepingu tüüptingimused kodutarbijatele
23.10.2015 7.1-13/15-009 Esmar Gaas OÜ Avage fail (274.14 KB, PDF) Võrguteenuse osutamise tüüptingimused
04.06.2015 7.1-13/15-003 Gaasienergia AS Avage fail (107.33 KB, PDF) Müügilepingu tüüptingimused kodutarbijatele
02.10.2015 7.1-13/15-007 Gaasienergia AS Avage fail (166.51 KB, PDF) Võrguteenuse osutamise tüüptingimused
08.11.2019 7-10/2019-008 Gaasivõrk AS Avage fail (161.85 KB, PDF) Võrguteenuse osutamise tüüptingimused
19.04.2023 7-10/2023-003 Gaasivõrk AS Avage fail (198.58 KB, PDF) Võrgulepingu tüüptingimused
07.02.2024 7-10/2024-003 Gren Eesti AS Võrgulepingu tüüptingimused
14.09.2012 7.1-12/12-0148-017 Ihaste Gaas OÜ Avage fail (254.25 KB, PDF) Müügilepingu tüüptingimused kodutarbijatele
14.09.2012 7.1-12/12-0148-017 Ihaste Gaas OÜ Avage fail (174.59 KB, PDF) Võrguteenuse osutamise tüüptingimused
27.02.2024 7-10/2024-004 Metsavahi Kinnisvara OÜ Võrgulepingu tüüptingimused
26.02.2010 7.1-11/10-001 Raadimõisa Gaas OÜ Avage fail (42.92 KB, PDF) Müügilepingu tüüptingimused kodutarbijatele
26.02.2010 7.1-11/10-001 Raadimõisa Gaas OÜ Avage fail (49.92 KB, PDF) Võrguteenuse osutamise tüüptingimused
29.09.2010 7.1-13/10-002 Rae Gaas OÜ Avage fail (112.42 KB, PDF) Müügilepingu tüüptingimused kodutarbijatele
29.09.2010 7.1-13/10-003 Rae Gaas OÜ Avage fail (116.02 KB, PDF) Võrguteenuse osutamise tüüptingimused
15.05.2015 7.1-13/15-005 Reola Gaas AS Avage fail (106.29 KB, PDF) Müügilepingu tüüptingimused kodutarbijatele
29.05.2014 7.1-13/14-001 Sillamäe Veevärk AS Avage fail (187.73 KB, PDF) Ostu- müügilepingu tüüptingimused
29.05.2014 7.1-13/14-001 Sillamäe Veevärk AS Avage fail (109.22 KB, PDF) Võrguteenuse osutamise leping
02.02.2024 7-10/2024-002 Tallinngaas OÜ Võrgulepingu tüüptingimused
13.05.2008 015-08 Tallinngaas OÜ Avage fail (72.04 KB, PDF) Müügilepingu tüüptingimused kodutarbijatele
13.05.2008 016-08 Tallinngaas OÜ Avage fail (87.37 KB, PDF) Võrguteenuse osutamise tüüptingimused
25.06.2007 133-018-07 Tarbegaas OÜ Avage fail (13.57 KB, PDF) Müügilepingu tüüptingimused kodutarbijatele
25.06.2007 134-019-07 Tarbegaas OÜ Avage fail (23.17 KB, PDF) Võrguteenuse osutamise tüüptingimused
12.03.2009 7.1-10/09-0003 Tehnovõrkude Ehituse OÜ Avage fail (111.51 KB, PDF) Võrguteenuse osutamise ja müügilepingu tüüptingimused
08.04.2008 009-08 Termox AS Avage fail (65.7 KB, PDF) Müügilepingu tüüptingimused kodutarbijatele
08.04.2008 010-08 Termox AS Avage fail (90.43 KB, PDF) Võrgulepingu tüüptingimused
06.07.2007 116-017-07 Varmata AS Avage fail (25.08 KB, PDF) Võrguteenuse osutamise ja müügilepingu tüüptingimused

Gaasi ülekandevõrgu tüüptingimused


Bilanss

Kuupäev Otsuse nr Ettevõte Tüüptingimused Kommentaar
30.09.2019 7-10/2019-007 Elering AS

Avage fail (717.16 KB, PDF)

Open fail (in inglish) (647.03 KB, PDF)

EE-LV ühised gaasi bilansireeglite tüüptingimused, mis sisaldavad
bilansigaasi hinna määramise metoodikat (8. peatükk)

Ülekandeteenus

Kuupäev Otsuse nr Ettevõte Tüüptingimused Kommentaar
06.09.2019 7-10/2019-006 Elering AS Avage fail (468.04 KB, PDF) Siseriikliku ülekandeteenuse tüüptingimused
17.05.2018 7-10/2018-015 Elering AS Avage fail (347.89 KB, PDF) Ülepiirilise ülekandeteenuse tüüptingimused
30.09.2019 7-10/2019-007 Elering AS

Avage fail (eesti keeles) (403.58 KB, PDF)

Open fail (in english) (368.34 KB, PDF)

EE-LV ühised võrgulepingu tüüptingimused
23.04.2020 7-10/2020-001 Elering AS ja
AS Conexus Baltic Grid
Avage fail (eesti keeles) (684.05 KB, PDF)

Open fail (in english) (405.14 KB, PDF)

EE-LV ühised võrgulepingu tüüptingimused
(kehtivad alates 01.06.2020)

Viimati uuendatud: 27.02.2024