Tüüpkoormusgraafikud

Tüüpkoormusgraafik on elektrienergia jaotamise ajagraafik ehk n-ö teisendustabel, milles jaotatakse klientide kuu jooksul tarbitud elektrikogus tundide lõikes laiali. Iga jaotusvõrguettevõtja koostab oma teeninduspiirkonna tüüpkoormusgraafikud. Graafikud kooskõlastab Konkurentsiamet.

Konkurentsiameti 26.01.2022 otsus nr 7-10/2022-004 Elektrilevi OÜ tüüpkoormusgraafikute kooskõlastamine

Konkurentsiameti 04.01.2022 otsus nr 7-10/2022-001 VKG Elektrivõrgud OÜ 2020. a tüüpkoormusgraafikute kooskõlastamine

Konkurentsiameti 10.12.2021 otsus nr 7-10/2021-007 Imatra Elekter AS 2022. a tüüpkoormusgraafikute kooskõlastamine

Konkurentsiameti 03.12.2019 otsus nr 7-10/2019-009 Elektrilevi OÜ tüüpkoormusgraafikute kooskõlastamine

Konkurentsiameti 20.12.2019 otsus nr 7-10/2017-011 Volta Energeetika OÜ 2020. a tüüpkoormusgraafikute kooskõlastamine

Viimati uuendatud: 06.09.2023