Tüüpkoormusgraafikud

Tüüpkoormusgraafik on elektrienergia jaotamise ajagraafik ehk n-ö teisendustabel, milles jaotatakse klientide kuu jooksul tarbitud elektrikogus tundide lõikes laiali. Iga jaotusvõrguettevõtja koostab oma teeninduspiirkonna tüüpkoormusgraafikud. Graafikud kooskõlastab Konkurentsiamet.

Konkurentsiameti 29.11.2023 otsus nr 7-10/2023-007 Elektrilevi OÜ tüüpkoormusgraafikute kooskõlastamine 2024.aastaks

Konkurentsiameti 26.01.2022 otsus nr 7-10/2022-004 Elektrilevi OÜ tüüpkoormusgraafikute kooskõlastamine

Konkurentsiameti 03.12.2019 otsus nr 7-10/2019-009 Elektrilevi OÜ tüüpkoormusgraafikute kooskõlastamine 

Konkurentsiameti 29.12.2023 otsus nr 7-10/2023-010 Viru Elektrivõrgud OÜ tüüpkoormusgraafikute kooskõlastamine 2024.aastaks 

Konkurentsiameti 04.01.2022 otsus nr 7-10/2022-001 VKG Elektrivõrgud OÜ 2020. a tüüpkoormusgraafikute kooskõlastamine

Konkurentsiameti 07.12.2023 otsus nr 7-10/2023-008 Imatra Elekter AS tüüpkoormusgraafikute kooskõlastamine 2024.aastaks  

Konkurentsiameti 20.12.2019 otsus nr 7-10/2017-011 Volta Energeetika OÜ 2020. a tüüpkoormusgraafikute kooskõlastamine

Konkurentsiameti 20.05.2024 otsus nr 7-10/2024-008 Ramsi Turvas AS tüüpkoormusgraafikute kooskõlastamine 2024.aastaks.

Viimati uuendatud: 20.05.2024