Post

Postisektorit iseloomustavad viimastel aastatel hoogustunud digitaliseerimisega seotud muudatused. Traditsioonilise kirja saatmine on järk-järgult, ent oluliselt vähenenud. Üha enam suureneb saadetiste edastamine seoses e-kaubanduse mahtude kasvuga.

Postside valdkonnas on Konkurentsiametil peamiselt viis ülesannet:

  • universaalse postiteenuse kohustusega ettevõtja määramine;
  • universaalse postiteenuse nõuetekohasuse kontrollimine;
  • universaalse postiteenuse osutamise kohustusega seotud ebamõistlikult koormavate kulude hüvitamise taotluste ja universaalse postiteenuse makse määra aluste analüüsimine;
  • taskukohase tasu suurust puudutava ettepaneku tegemine;
  • postiteenuse kasutajate õiguste kaitse ja tarbijate nõustamine.

Eesti postiturg on täielikult avatud 2009. aastast. Postiseaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuete järgimise üle teostab riiklikku järelevalvet Konkurentsiamet. Kõigi postiteenuse liikide osutamise tagamiseks määrab amet ühe ettevõtte universaalse postiteenuse osutajaks ning praegu on selleks riigiettevõte AS Eesti Post (ärinimega Omniva). Universaalse postiteenuse osutaja määratakse avaliku konkursiga, mille korraldab Konkurentsiamet iga viie aasta järel.

Viimati uuendatud: 03.11.2023