Kooskõlastatud hinnad

Konkurentsiametile esitatud hinnataotlused ja kinnitatud hinnad.

Ülekandeteenust osutav võrguettevõtja teavitab tarbijat uutest hindadest vähemalt kolm kuud ning jaotusvõrguettevõtja vähemalt kaks kuud ette.
Kõik võrguettevõtjad peavad Konkurentsiametiga kooskõlastatud võrguteenuse hinnad avalikustama oma veebilehel.

Viimati uuendatud: 18.05.2024