Liitumistasu arvutamise metoodika

Liitumistasu ning tarbimis- või tootmistingimuste muutmise tasu osas kooskõlastab Konkurentsiamet igale võrguettevõtjale nende arvutamise põhimõtted ehk metoodika. Rakendatavate tasude põhjendatust kontrollib Konkurentsiamet järelevalve tegevuse käigus (ex-post regulatsioon).

Liitumistasu arvutamisel lähtutakse sellest, et oleks tagatud konkreetseks liitumiseks vajalike põhjendatud kulutuste ja investeeringute katmine, milleks on muuhulgas mõõtesüsteemi väljaehitamine, keskkonnanõuete täitmine ning kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmine. Liitumistasu suuruse arvutab võrguettevõtja, lähtudes liitumistasu arvestamise metoodikast.


Konkurentsiametiga kooskõlastatud liitumistasu arvutamise metoodikad

Kuupäev Otsuse nr Ettevõte Fail allalaadimiseks

10.08.2007

151-011-07 LT

Adven Eesti AS (kuni 04.04.2012 ärinimega Fortum Termest AS)

26.01.2009 7.1-17/09-0001 Alfatom Gaasi ja Soojuse OÜ

13.03.2008

002-08 LT Averson OÜ
13.11.2006 191-004-06 LT Belinvest Holding OÜ
01.03.2007 51-002-07 LT Bingonet OÜ
30.03.2009 7.1-17-09-0003 Dvigatel-Energeetika AS
3.11.2017 7-10/2017-017 Elering AS
19.11.2007 239-012-07 LT Energate OÜ
08.04.2013 7.1-513-001 Esmar Gaas OÜ
06.10.2008 007-08 LT Gaasienergia AS
09.07.2021 7-10/2021-003 Gaasivõrk AS
29.01.2024 7-10/2024-001 Gren Eesti AS
18.06.2008 005-08LT Ihaste Gaas OÜ
22.02-2018 7-10/2018-006 Metsavahi Kinnisvara OÜ
25.07.2007 144-010-07 LT Raadimõisa Gaas OÜ
28.12.2023  7-10/2023-009 Rae Gaas OÜ
11.06.2007 120-007-07 LT Sillamäe-Veevärk AS 
10.05.2017 7-10/2017-005 Tallinngaas OÜ
13.09.2006 151-002-06 LT Tarbegaas OÜ
26.10.2011 7.1-17/11-001 Tehnovõrkude Ehituse OÜ
11.03.2008 001-08 LT Termox AS
17.03.2015 7.1-17/15-007 Vaivara Gaas OÜ
07.06.2007 117-005-07 Varmata AS

Viimati uuendatud: 30.01.2024