Korduma kippuvad küsimused

Siin on vastused veevaldkonnas sagedamini esitatud küsimustele.

KKK

Vee-ettevõtja on eraõiguslik juriidiline isik, kes varustab kliendi kinnistu veevärki ühisveevärgi kaudu veega või korraldab kliendi kinnistu kanalisatsioonist reo-, sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimist ja puhastamist.

Vee-ettevõtja määrab kohaliku omavalitsuse volikogu.

Kohaliku omavalitsuse volikogu määratud vee-ettevõtjal on õigus võtta ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitujalt põhjendatud liitumistasu. Liitumistasu suuruse arvutab vee-ettevõtja, lähtudes Konkurentsiametiga kooskõlastatud liitumistasu arvutamise metoodikast.

Viimati uuendatud: 13.12.2023