Võrgu arengukavad

Võrgu arengukavade koostamise ja nende monitoorimise peamiseks eesmärgiks on üle Euroopa toetada taastuvatest energiaallikatest tootmisüksuste võrku integreerimist, hõlbustada energiasalvestus üksuste arendamist ning transpordisektori elektrifitseerimist. Elektrivõrgu arendamine ja võrgus paindlikkusteenuste kasutamine peab tuginema läbipaistvale võrgu kümneaastasele arengukavale, mille võrguettevõtja koostab vähemalt iga kahe aasta järel. Elektrivõrgu arengukava esitamise kohustus on nii jaotusvõrgu- kui põhivõrguettevõtjal. Gaasivõrguarengukava hõlmab meetmeid, et tagada gaasisüsteemi piisav võimsus ja varustuskindlus järgmise kümne aasta jooksul. Gaasivõrgu arengukava koostab süsteemihaldur.