Language switcher

Tüüptingimused

 

Gaasi jaotusvõrkude tüüptingimused

Kuupäev Otsuse nr Ettevõte Tüüptingimused Kommentaar
04.02.2016 7.1-13/16-002 220 Energia OÜ Avage fail (220.21 KB, PDF) Müügilepingu tüüptingimused kodutarbijatele
07.10.2016 7.1-13/16-003 Adven Eesti AS Avage fail (227.75 KB, PDF) Müügilepingu tüüptingimused kodutarbijatele
13.05.2015 7.1-13/15-002 Adven Eesti AS Avage fail (246.86 KB, PDF) Võrgulepingu tüüptingimused
08.06.2015 7.1-3/15-004 Alexela Energia AS Avage fail (107.9 KB, PDF) Müügilepingu tüüptingimused kodutarbijatele
03.11.2008 024-08 Alfatom Gaasi ja Soojuse OÜ Avage fail (111.3 KB, PDF) Müügilepingu tüüptingimused kodutarbijatele
03.11.2008 024-08 Alfatom Gaasi ja Soojuse OÜ Avage fail (91.5 KB, PDF) Võrgulepingu tüüptingimused
05.09.2008 019-08 Averson OÜ Avage fail (55.71 KB, PDF) Müügilepingu tüüptingimused kodutarbijatele
03.03.2010 7.1-13/10-003 Bingonet OÜ Avage fail (42.92 KB, PDF) Müügilepingu tüüptingimused kodutarbijatele
03.03.2010 7.1-13/10-003 Bingonet OÜ Avage fail (56.89 KB, PDF) Võrguteenuse osutamise tüüptingimused
30.12.2009 7.1-13/09-0008 Dvigatel Gaas AS Avage fail (35.92 KB, PDF) Võrguteenuse osutamise tüüptingimused
21.10.2016 7.1-13/16-004 Eesti Energia AS Avage fail (171.6 KB, PDF) Müügilepingu tüüptingimused kodutarbijatele
25.10.2016 7.1-13/16-005 Eesti Gaas AS Avage fail (250.52 KB, PDF) Müügilepingu tüüptingimused kodutarbijatele
16.07.2009 7.1-13/09-0007 Energate OÜ Avage fail (41.91 KB, PDF) Müügilepingu tüüptingimused kodutarbijatele
17.06.2009 7.1-12/09-0006 Energate OÜ Avage fail (56.69 KB, PDF) Võrguteenuse osutamise tüüptingimused
23.10.2015 7.1-13/15-008 Esmar Gaas OÜ Avage fail (268.27 KB, PDF) Müügilepingu tüüptingimused kodutarbijatele
23.10.2015 7.1-13/15-009 Esmar Gaas OÜ Avage fail (274.14 KB, PDF) Võrguteenuse osutamise tüüptingimused
04.06.2015 7.1-13/15-003 Gaasienergia AS Avage fail (107.33 KB, PDF) Müügilepingu tüüptingimused kodutarbijatele
02.10.2015 7.1-13/15-007 Gaasienergia AS Avage fail (166.51 KB, PDF) Võrguteenuse osutamise tüüptingimused
08.11.2019 7-10/2019-008 Gaasivõrk AS Avage fail (161.85 KB, PDF) Võrguteenuse osutamise tüüptingimused
14.09.2012 7.1-12/12-0148-017 Ihaste Gaas OÜ Avage fail (254.25 KB, PDF) Müügilepingu tüüptingimused kodutarbijatele
14.09.2012 7.1-12/12-0148-017 Ihaste Gaas OÜ Avage fail (174.59 KB, PDF) Võrguteenuse osutamise tüüptingimused
26.02.2010 7.1-11/10-001 Raadimõisa Gaas OÜ Avage fail (42.92 KB, PDF) Müügilepingu tüüptingimused kodutarbijatele
26.02.2010 7.1-11/10-001 Raadimõisa Gaas OÜ Avage fail (49.92 KB, PDF) Võrguteenuse osutamise tüüptingimused
29.09.2010 7.1-13/10-002 Rae Gaas OÜ Avage fail (112.42 KB, PDF) Müügilepingu tüüptingimused kodutarbijatele
29.09.2010 7.1-13/10-003 Rae Gaas OÜ Avage fail (116.02 KB, PDF) Võrguteenuse osutamise tüüptingimused
15.05.2015 7.1-13/15-005 Reola Gaas AS Avage fail (106.29 KB, PDF) Müügilepingu tüüptingimused kodutarbijatele
29.05.2014 7.1-13/14-001 Sillamäe Veevärk AS Avage fail (187.73 KB, PDF) Ostu- müügilepingu tüüptingimused
29.05.2014 7.1-13/14-001 Sillamäe Veevärk AS Avage fail (109.22 KB, PDF) Võrguteenuse osutamise leping
13.05.2008 015-08 Tallinngaas OÜ Avage fail (72.04 KB, PDF) Müügilepingu tüüptingimused kodutarbijatele
13.05.2008 016-08 Tallinngaas OÜ Avage fail (87.37 KB, PDF) Võrguteenuse osutamise tüüptingimused
25.06.2007 133-018-07 Tarbegaas OÜ Avage fail (13.57 KB, PDF) Müügilepingu tüüptingimused kodutarbijatele
25.06.2007 134-019-07 Tarbegaas OÜ Avage fail (23.17 KB, PDF) Võrguteenuse osutamise tüüptingimused
17.05.2007 101-013-07 Tartu Gaas OÜ Avage fail (245.58 KB, PDF) Võrguteenuse osutamise ja müügilepingu tüüptingimused
12.03.2009 7.1-10/09-0003 Tehnovõrkude Ehituse OÜ Avage fail (111.51 KB, PDF) Võrguteenuse osutamise ja müügilepingu tüüptingimused
08.04.2008 009-08 Termox AS Avage fail (65.7 KB, PDF) Müügilepingu tüüptingimused kodutarbijatele
08.04.2008 010-08 Termox AS Avage fail (90.43 KB, PDF) Võrgulepingu tüüptingimused
06.07.2007 116-017-07 Varmata AS Avage fail (25.08 KB, PDF) Võrguteenuse osutamise ja müügilepingu tüüptingimused
 

Gaasi ülekandevõrgu tüüptingimused


Bilanss

Kuupäev Otsuse nr Ettevõte Tüüptingimused Kommentaar
20.03.2008 00108 Elering AS Avage fail (73.72 KB, PDF) Bilansigaasi hinna määramise metoodika; kuni 2016.a EG Võrguteenus AS
15.01.2016 7.1-11/16-001 Elering AS Avage fail (350.58 KB, PDF) Bilansilepingu tüüptingimused; kuni 2016.a Elering Gaas AS
30.09.2019 7-10/2019-007 Elering AS

Avage fail (717.16 KB, PDF)

Open fail (in inglish) (647.03 KB, PDF)

EE-LV ühised gaasi bilansireeglite tüüptingimused, mis sisaldavad
bilansigaasi hinna määramise metoodikat (8. peatükk)

Ülekandeteenus

Kuupäev Otsuse nr Ettevõte Tüüptingimused Kommentaar
06.09.2019 7-10/2019-006 Elering AS Avage fail (468.04 KB, PDF) Siseriikliku ülekandeteenuse tüüptingimused
17.05.2018 7-10/2018-015 Elering AS Avage fail (347.89 KB, PDF) Ülepiirilise ülekandeteenuse tüüptingimused
30.09.2019 7-10/2019-007 Elering AS

Avage fail (eesti keeles) (403.58 KB, PDF)

Open fail (in english) (368.34 KB, PDF)

EE-LV ühised võrgulepingu tüüptingimused
23.04.2020 7-10/2020-001 Elering AS ja
AS Conexus Baltic Grid
Avage fail (eesti keeles) (684.05 KB, PDF)

Open fail (in english) (405.14 KB, PDF)

EE-LV ühised võrgulepingu tüüptingimused
(kehtivad alates 01.06.2020)