Konkurentsiameti 2024. aasta mai energiaturgude ülevaade

04.07.2024 | 10:09

Elektribörsi Nord Pool (NP) andmetel oli elektri keskmine börsihind mais 2024 Eesti, Läti ja Leedu hinnapiirkonnas 75,85 €/MWh ning Soome hinnapiirkonnas vastavalt 35,13 €/MWh.
    • Jaga

Eesti hinnapiirkonna börsihinda mõjutasid mai vältel aset leidnud Eesti ja Läti elektrijaamade pikaajalised hooldus- ja remonttööd. Samuti mõjutas Eesti hinnapiirkonna börsihinda mais Eesti ja Soome ning Eesti ja Läti vahelised ülekandevõimsusepiirangud. Tuleviku elektri- ja gaasihinda prognoosivate tuletisinstrumentide põhjal nähtub, et prognoositav elektrihind on kõrgeim just 2025. aasta I kvartalis ja prognoositav gaasihind kõrgeim just 2025. aasta I kvartalis vastavalt 109,81 €/MWh ja 40,36 €/MWh.

Lisaks on ülevaates kajastatud ka Balti-Soome gaasibörsil GET Baltic kaubeldud maagaasi keskmine hind, mis oli mais Baltic Gas Spot Indexi (BGSI) puhul 38 €/MWh. Samuti on ülevaates kajastatud elektri- ja gaasipakettide hinnavõrdlus, kusjuures 17.06.2024 andmete alusel oli elektripakettidest kõige soodsam börsipakett ja gaasipakettidest muutuva hinnaga pakett.

Mai 2024 energiaturgude ülevaadet on võimalik näha:

 

Eike Kingsepp