Konkurentsiameti 2024. aasta jaanuari energiaturgude ülevaade

05.03.2024 | 10:09

Elektribörsi Nord Pool (NP) andmetel oli elektri keskmine börsihind jaanuaris 2024 Eesti hinnapiirkonnas 126,48 €/MWh, Läti hinnapiirkonnas 117,16 €/MWh, Leedu hinnapiirkonnas 117,41 €/MWh ning Soome hinnapiirkonnas vastavalt 106,22 €/MWh.
    • Jaga

Eesti hinnapiirkonna börsihinda mõjutasid jaanuari vältel aset leidnud Eesti ja Soome elektrijaamade nii lühi- kui pikaajalised hooldus- ja remonttööd. Samuti mõjutas Eesti hinnapiirkonna börsihinda jaanuari algul aset leidnud ekstreemne külmalaine, mis põhjustas märkimisväärselt suure elektritarbimise, nii Eestis kui ka Soomes. Lisaks avaldas Eesti börsihinnale mõju ka jaanuari lõpul Estlink 2 osaline töötamine. Tuleviku elektri- ja gaasihinda prognoosivate tuletisinstrumentide põhjal nähtub, et prognoositav elektrihind on kõrgeim just 2024. aasta IV kvartalis ja prognoositav gaasihind kõrgeim just 2024. aasta talveperioodil (detsember, jaanuar, veebruar), vastavalt 86 €/MWh ja 34,18 €/MWh.

Lisaks on ülevaates kajastatud ka Balti-Soome gaasibörsil GET Baltic kaubeldud maagaasi keskmine hind, mis oli jaanuaris Baltic Gas Spot Indexi (BGSI) puhul 39,95 €/MWh. Samuti on ülevaates kajastatud elektri- ja gaasipakettide hinnavõrdlus, kusjuures 02.02.2024 andmete alusel oli elektripakettidest kõige soodsam fikseeritud pakett katkestamistasuta ja gaasipakettidest muutuva hinnaga pakett.

Jaanuar 2024 energiaturgude ülevaadet on võimalik näha siit:

Carol Kuuskman