Konkurentsiameti 2024. aasta aprilli energiaturgude ülevaade

21.05.2024 | 16:54

Elektribörsi Nord Pool (NP) andmetel oli elektri keskmine börsihind aprillis 2024 Eesti hinnapiirkonnas 60,39 €/MWh, Läti hinnapiirkonnas 60,25 €/MWh, Leedu hinnapiirkonnas 60,25 €/MWh ning Soome hinnapiirkonnas vastavalt 48,92 €/MWh.
    • Jaga

Eesti hinnapiirkonna börsihinda mõjutasid aprilli vältel aset leidnud Eesti ja Läti elektrijaamade pikaajalised hooldus- ja remonttööd. Samuti mõjutas Eesti hinnapiirkonna börsihinda aprillis Eesti ja Soome ning Eesti ja Läti vahelised ülekandevõimsusepiirangud.  Tuleviku elektri- ja gaasihinda prognoosivate tuletisinstrumentide põhjal nähtub, et prognoositav elektrihind on kõrgeim just 2025. aasta I kvartalis ja prognoositav gaasihind kõrgeim just 2025. aasta I kvartalis vastavalt 101,6 €/MWh ja 36,41 €/MWh.

Lisaks on ülevaates kajastatud ka Balti-Soome gaasibörsil GET Baltic kaubeldud maagaasi keskmine hind, mis oli aprillis Baltic Gas Spot Indexi (BGSI) puhul 32,84 €/MWh. Samuti on ülevaates kajastatud elektri- ja gaasipakettide hinnavõrdlus, kusjuures 20.05.2024 andmete alusel oli elektripakettidest kõige soodsam börsipakett ja gaasipakettidest muutuva hinnaga pakett.

Aprill 2024 energiaturgude ülevaadet on võimalik näha siit:

Carol Kuuskman