Aita meil avastada ja lõpetada turureeglite rikkumisi!

09.04.2024 | 06:36

Konkurentsiamet avas rikkumiste vihjeportaali, mille kaudu saab ametile teada anda kõikidest Konkurentsiameti tegevusvaldkondadega seotud rikkumistest, sõltumata sellest, kas tegemist on hinnakartelli või energiaturu reeglite rikkumisega.
    • Jaga

Konkurentsi erimenetluste valdkonna juhi Elen Jalaki sõnul on oodatud kõik vihjed. „Infot saab anda anonüümsena, sest amet ei kogu ega töötle vihjeandja andmeid,“ ütles Jalak.

Konkurentsireeglite rikkumiste avastamine ja tõendamine on tihti väga keeruline. Seepärast mõtlevad konkurentsiametid üle maailma pidevalt välja uusi viise ja lahendusi, kuidas teha rikkumise info esitamine võimalikult lihtsaks. „Eesti Konkurentsiamet on väike ja kõikjale me ei jõua, seetõttu julgustame kõiki teada andma kahtlastest tehingutest ja lepingutest, mis kahjustavad konkurentsi ja seeläbi meie majanduskeskkonda“, ütles Jalak.

Konkurentsiamet teeb riiklikku järelevalvet konkurentsi, ebaausate kaubandustavade, elektri, maagaasi, kaugkütte, posti, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning raudtee, lennunduse ja sadama valdkondades.

Link vihjelehele

Eike Kingsepp