EST | ENG  

Hinnaregulatsioon

Vastavalt Kaugkütteseaduse § 9 lõikele 1 peab Konkurentsiametiga kooskõlastama müüdava soojuse piirhinna igale võrgupiirkonnale eraldi soojusettevõtja, kes:

  1. müüb soojust tarbijatele;
  2. müüb soojust võrguettevõtjale edasimüügiks tarbijatele;
  3. toodab soojust elektri ja soojuse koostootmise protsessis.

 Konkurentsiamet teeb soojuse piirhindade kooskõlastamise kohta otsuse 30 päeva jooksul alates nõuetekohase hinnataotluses esitamisest. Eriti keeruka või töömahuka kooskõlastamistaotluse menetlemisel võib Konkurentsiamet seda tähtaega pikendada 90 päevani. Soojusettevõtja peab avalikustama oma võrgupiirkonnas soojuse piirhinna vähemalt üks kuu enne selle kehtima hakkamist.

Hinnaregulatsiooni puudutavast seadusandlusest lugege täpsemalt rubriigist "Õigusaktid".