Konkurentsiameti hinnauuring langetas jäätmeveo hinda 12 piirkonnas

23.01.2024 | 06:46

Konkurentsiameti 2023. aasta lõpus läbi viidud hinnauuring langetas jäätmeveo lisateenuste hinda 12 Eesti piirkonnas.
    • Jaga

Jäätmeveoettevõtjate Ragn-Sells AS-i, Ekovir OÜ ja Eesti Keskkonnateenuste AS-i   lisateenuse (kuni 800-liitrise konteineri käsitransport alates 11 m) hindade kaardistamine tuvastas piirkonniti ebamõistlikult kõrged hinnad. Konkurentsiamet on ka varem jäätmeveo lisateenuste hindasid analüüsinud ning on seisukohal, et isegi kui mõni turgu valitsevas seisundis oleva ettevõtja pakutav teenus on lisateenus ja see sõlmitakse poolte vahel kokkuleppeliselt, siis peab ka selle teenuse hinnakujundus olema mõistlikus vahekorras teenuse majandusliku väärtusega. Amet palus lisateenuse hinnad viia kooskõlla selle teenuse majandusliku väärtusega.

Kokku muudeti jäätmeveo lisateenuse hindasid kaheteistkümnes jäätmeveopiirkonnas, milleks on Kambja vald, Põltsamaa, Türi vald, Kose vald, Lääneranna vald, Anija vald,  Alutaguse vald, Kohtla-Järve, Narva, Narva-Jõesuu, Sillamäe, Jõgeva. Uued hinnakirjad kehtivad alates jaanuarist 2024.   

Lisaks alustas Konkurentsiamet järelevalvemenetluse Eesti Keskkonnateenuste AS-i suhtes, selgitamaks välja, kas Eesti Keskkonnateenuste AS-i hallatavates jäätmeveopiirkondades on eelnimetatud lisateenuse hinnad kooskõlas konkurentsiseadusega.  

Konkurentsiamet algatas hindade kaardistamise 2023. aasta novembris pärast seda, kui  AS Ragn-Sellsi vastu algatatud järelevalvemenetlus tuvastas, et lisateenuse hinnatõus Pärnu jäätmeveo piirkondades ei ole põhjendatud ning ettevõte alandas selle tulemusena hinda. Otsuse ärisaladusteta versioon on kättesaadav Konkurentsiameti kodulehel

Konkurentsiamet teeb riiklikku järelevalvet konkurentsi, elektri, maagaasi, kaugkütte, posti, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning raudtee, lennunduse ja sadama valdkondades.

Eike Kingsepp