Language switcher

Võrgutasude kooskõlastamine

Võrguettevõtjad on kohustatud Konkurentsiametiga kooskõlastama elektrituruseaduse § 71 lõike 1 punktides 1 -5 nimetatud võrgutasud.

Võrguettevõtja kehtestatud võrgutasud ja elektrienergia kaalutud keskmise hinna piirmäär hakkavad kehtima võrguettevõtja määratud tähtpäeval pärast seda, kui need on avaldatud vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes ning avaldamisest on möödunud vähemalt 90 päeva. Sätet ei kohaldata liitumistasu, tingimuste muutmise tasu või elektrienergia transiidi eest võetava edastamistasu suhtes.