Võrguteenuse hinna kooskõlastamine

Võrguettevõtja peab oma teeninduspiirkonna võrguteenuse hinna kooskõlastama Konkurentsiametiga enne selle kehtestamist ning lähtuma võrguteenuse hinna kujundamisel maagaasiseaduses sätestatud põhimõtetest.