Maksejõuetuse teenistuse avalik üleskutse informatsiooni esitamiseks

14.06.2024 | 14:24

Maksejõuetuse teenistus palub Teie abi tuvastamaks VIGO GROUP OÜ, registrikood 12825042 (pankrotis, avalikus uurimises) maksejõuetusasjas tähtsust omavaid asjaolusid, nagu näiteks lähikondsete Konstantin Petrov, Aleksandr Parfjonov ja Andrei Arhipov juhtimine ning juhi ja/või omanikuna käitumine erinevates nendega seotud äriühingutes, VIGO GROUP OÜ võimalike makseraskuste tekitamine ja suurendamine ning maksejõuetuse tegelikud põhjused.
    • Jaga

Kõigil, kel on teavet võimalikust seadusvastasest käitumisest näiteks raamatupidamise korraldamisel, juhtimiskvaliteedis, töösuhetes, võimalikest kelmustest, näilikest tehingutest, võlgniku vara varjamisest, ettevõtte üleminekust jms ning kelle valduses on pankrotivõlgnikule kuuluv vara või kellel on kohustusi VIGO GROUP OÜ suhtes, on kohustatud seda informatsiooni jagama Maksejõuetuse teenistusega.

Palume edastada vastav informatsioon e-kirjaga aadressil [email protected] või helistades telefonil 667 2701. Teie soovil Teie anonüümsus tagatakse.

Eike Kingsepp