Maksejõuetuse teenistuse avalik üleskutse informatsiooni esitamiseks

06.06.2024 | 13:41

Maksejõuetuse teenistus palub Teie abi tuvastamaks Ärieksperdi OÜ, registrikood 14094298 (pankrotis, avalikus uurimises) maksejõuetusasjas tähtsust omavaid asjaolusid, nagu näiteks lähikondsete Arno Tara, Ants-Lembit Tara ja Aivar Miländer juhtimine ning juhi ja/või omanikuna käitumine erinevates nendega seotud äriühingutes, Ärieksperdi OÜ võimalike makseraskuste tekitamine ja suurendamine ning maksejõuetuse tegelikud põhjused.
    • Jaga

Kõigil, kel on teavet võimalikust seadusvastasest käitumisest näiteks raamatupidamise korraldamisel, juhtimiskvaliteedis, töösuhetes, võimalikest kelmustest, näilikest tehingutest, võlgniku vara varjamisest jms ning kelle valduses on pankrotivõlgnikule kuuluv vara või kellel on kohustusi Ärieksperdi OÜ suhtes, on kohustatud seda informatsiooni jagama Maksejõuetuse teenistusega.

Palume edastada vastav informatsioon e-kirjaga aadressil [email protected] või helistades telefonil 667 2701. Teie soovil Teie anonüümsus tagatakse.
 

Eike Kingsepp