Konkurentsiameti 2024. aasta veebruari energiaturgude ülevaade

27.03.2024 | 16:32

Elektribörsi Nord Pool (NP) andmetel oli elektri keskmine börsihind veebruaris 2024 Eesti hinnapiirkonnas 75,52 €/MWh, Läti hinnapiirkonnas 74,78 €/MWh, Leedu hinnapiirkonnas 74,78 €/MWh ning Soome hinnapiirkonnas vastavalt 51,58 €/MWh.
    • Jaga

Eesti hinnapiirkonna börsihinda mõjutasid veebruari vältel aset leidnud Eesti ja Soome elektrijaamade nii lühi- kui pikaajalised hooldus- ja remonttööd. Samuti mõjutas Eesti hinnapiirkonna börsihinda veebruaris Eesti ja Soome ning Eesti ja Läti vahelised ülekandevõimsusepiirangud. Lisaks avaldas Eesti börsihinnale mõju ka Estlink 2 osaline töötamine. Tuleviku elektri- ja gaasihinda prognoosivate tuletisinstrumentide põhjal nähtub, et prognoositav elektrihind on kõrgeim just 2024. aasta IV kvartalis ja prognoositav gaasihind kõrgeim just 2024. aasta talveperioodil (detsember, jaanuar, veebruar), vastavalt 78,10 €/MWh ja 30,43 €/MWh.

Lisaks on ülevaates kajastatud ka Balti-Soome gaasibörsil GET Baltic kaubeldud maagaasi keskmine hind, mis oli jaanuaris Baltic Gas Spot Indexi (BGSI) puhul 30,89 €/MWh. Samuti on ülevaates kajastatud elektri- ja gaasipakettide hinnavõrdlus, kusjuures 13.03.2024 andmete alusel oli elektripakettidest kõige soodsam fikseeritud pakett katkestamistasuta ja gaasipakettidest muutuva hinnaga pakett.

Veebruar 2024 energiaturgude ülevaadet on võimalik näha siit:

Carol Kuuskman