Konkurentsiameti 2024. aasta märtsi energiaturgude ülevaade

19.04.2024 | 15:02

Elektribörsi Nord Pool (NP) andmetel oli elektri keskmine börsihind märtsis 2024 Eesti hinnapiirkonnas 68,26 €/MWh, Läti hinnapiirkonnas 68,21 €/MWh, Leedu hinnapiirkonnas 68,21 €/MWh ning Soome hinnapiirkonnas vastavalt 59,38 €/MWh.
    • Jaga

Eesti hinnapiirkonna börsihinda mõjutasid märtsi vältel aset leidnud elektrijaamade pikaajalised hooldus- ja remonttööd. Samuti mõjutas Eesti hinnapiirkonna börsihinda märtsis Eesti ja Soome ning Eesti ja Läti vahelised ülekandevõimsusepiirangud. Tuleviku elektri- ja gaasihinda prognoosivate tuletisinstrumentide põhjal nähtub, et prognoositav elektrihind on kõrgeim just 2025. aasta I kvartalis ja prognoositav gaasihind kõrgeim just 2025. aasta I kvartalis vastavalt 92,6 €/MWh ja 33,4 €/MWh.

Lisaks on ülevaates kajastatud ka Balti-Soome gaasibörsil GET Baltic kaubeldud maagaasi keskmine hind, mis oli märtsis Baltic Gas Spot Indexi (BGSI) puhul 30,65 €/MWh. Samuti on ülevaates kajastatud elektri- ja gaasipakettide hinnavõrdlus, kusjuures 09.04.2024 andmete alusel oli elektripakettidest kõige soodsam börsipakett ja gaasipakettidest muutuva hinnaga pakett.

Märts 2024 energiaturgude ülevaadet on võimalik näha siit:

Carol Kuuskman