Konkurentsiameti 2023. aasta detsembri energiaturgude ülevaade

29.01.2024 | 13:07

Elektribörsi Nord Pool (NP) andmetel oli elektri keskmine börsihind detsembris 2023 Eesti, Läti ja Leedu hinnapiirkonnas 89 €/MWh ning Soome hinnapiirkonnas 76,24 €/MWh.
    • Jaga

Eesti hinnapiirkonna börsihinda mõjutasid detsembri vältel aset leidnud Eesti ja Soome elektrijaamade nii lühi- kui pikaajalised hooldus- ja remonttööd. Tuleviku elektri- ja gaasihinda prognoosivate tuletisinstrumentide põhjal nähtub, et prognoositav elektri- ja gaasihind on kõrgeim just 2024. aasta IV kvartalis, vastavalt 101,3 €/MWh ja 34,68 €/MWh.

Lisaks on ülevaates kajastatud ka Balti-Soome gaasibörsil GET Baltic kaubeldud maagaasi keskmine hind, mis oli detsembris Baltic Gas Spot Indexi (BGSI) puhul 42,65 €/MWh. Samuti on ülevaates kajastatud elektri- ja gaasipakettide hinnavõrdlus, kusjuures detsembri andmete alusel oli elektripakettidest kõige soodsam fikseeritud pakett katkestamistasuta ja gaasipakettidest muutuva hinnaga pakett.

Detsember 2023 energiaturgude ülevaadet on võimalik näha siit:

Carol Kuuskman