Konkurentsiamet võtab kasutusele esimese e-teenuse

28.03.2024 | 06:36

Konkurentsiamet võtab kasutusele digilahenduse – Hindade Arvutamise Infosüsteemi (HAI) –, mis suurendab nii ameti analüüsivõimekust kui aitab optimeerida ressursse.
    • Jaga

Konkurentsiameti peadirektor Evelin Pärn-Lee rõhutas digiteerimise ja protsesside automatiseerimise tähtsust, eriti arvestades ameti väiksust ja piiratud võimalusi. "Digilahendused ei ole meie jaoks mitte ainult tööriistad efektiivsuse tõstmiseks, vaid ka võimalus tagada avatud turgudel aus konkurents, aga eelkõige see, et hinnad reguleeritud turgudel oleksid tarbijatele õiglased," ütles Pärn-Lee.

HAI infosüsteem on loodud selleks, et muuta soojuse, vee, gaasi ja elektri võrguteenuste hindade kooskõlastamise ja kontrollimise protsess läbipaistvamaks ja tõhusamaks. Regulatiivsete hindade kujundamisel tuleb leida tasakaal tarbijate mõistlike tasude ja ettevõtete piisava tulu vahel, tagades samal ajal ettevõtete jätkusuutlikkuse.

Konkurentsiameti regulatsiooniteenistuse juht Külli Haab ütles, et HAI süsteemi kasutuselevõtt võimaldab ametil kiiremini ja täpsemalt hinnataotlusi menetleda, eriti olukordades, kus majanduses toimuvad kiired muudatused. Viimane on eriti tähtis kriisiolukordades, nagu näitas  hiljutine energiakriis.  „HAI analüüsib ettevõtete andmeid, arvestades majanduskeskkonna näitajaid ja prognoose (kütuste, elektrienergia jm sisendhinnad) ning arvutab teenuse põhjendatud hinna. Tegemist on pilootprojektiga, esimesed otsused on vormistatud ja väljastatud ning arendustööd jätkuvad pidevalt,“ ütles Haab.

Praegu on HAI infosüsteemis võimalik esitada elektri, gaasi, soojuse ja veeteenuste lühimenetluste taotlusi.

HAI süsteemi arendamisel tehti koostööd Konkurentsiameti, Registrite ja Infosüsteemide Keskuse ning arenduspartnerite Red Function OÜ ja Merada OÜ vahel. Konkurentsiamet tänab kõiki partnereid.

Konkurentsiameti vastutusalasse kuulub riiklik järelevalve konkurentsi, elektri, maagaasi, kaugkütte, posti, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning raudtee, lennunduse ja sadama valdkondades.

Link infosüsteemi: HAI

 

Eike Kingsepp