Avalik konsultatsioon Elering AS Eesti elektriülekandevõrgu arengukava 2024-2033 osas

05.04.2024 | 10:12

Tulenevalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2019/944 artiklist 51 on elektrituruseaduse § 66 lõike 8 alusel seatud Elering AS-ile kohustus vähemalt iga kahe aasta tagant Konkurentsiametile esitada võrgu kümneaastane arengukava.
    • Jaga

Elering AS viis elektriülekandevõrgu arengukava osas läbi avaliku konsultatsioon ajavahemikus 11.10.2023 kuni 10.11.2023. Turuosalistelt saadud tagasisidet ning Konkurentsiameti seisukohti arvestades on Elering AS muutnud mainitud arengukava.

Tulenevalt elektrituruseadusest konsulteerib Konkurentsiamet veel omakorda arengukava kõikide võrguühenduse kasutajatega ning annab kõikidele praegustele ja tulevikus potentsiaalsetele võrguühenduse kasutajatele võimaluse tutvuda Elering AS-i muudetud elektriülekandevõrgu arengukavaga ning ootab arengukava osas tagasisidet ja kommentaare hiljemalt 24.05.2024 aadressil [email protected].

Elering AS-i elektriülekandevõrgu arengukavaga on võimalik tutvuda siit.

Eike Kingsepp