Konkurentsiameti peadirektori 28.01.2005 otsusega nr 7-KO anti luba koondumisele, mille kohaselt Norras registreeritud Schibsted ASA omandab valitseva mõju Soomes registreeritud Alma Media Corporationi üle Konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi