Konkurentsiamet on 30.12.2004 saanud koondumise teate, mille kohaselt Norras registreeritud äriühing Schibsted ASA (omab äritegevust Eestis Schibsted Baltics AS- i, AS- i Eesti Meedia, AS- i Kanal 2, Inpoc Baltics AS- i ja OÜ Scanpix Baltics kaudu) omandab valitseva mõju Soomes registreeritud ettevõtja Alma Media Corporationi (omab äritegevust Eestis Balti Uudistetalituse AS- i, OÜ BNS Eesti ja ETA Uudistetalituse OÜ kaudu) üle. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Lõkke 4, 15184 Tallinn või tel 680 3946 või 680 3947 või e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee.

Tagasi