Konkurentsiamet on 21.12.2004 saanud koondumise teate, mille kohaselt OÜ Koduapteek omandab valitseva mõju OÜ Rendel Invest, Rahva Säästuapteegi OÜ, OÜ Strebelt Grupp, OÜ Selma Apteek ja OÜ V.K.A.S. Holding üle. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Lõkke 4, 15184 Tallinn või tel 680 3947 või 680 3942 või e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee.

Tagasi