Konkurentsiamet on 30.11.2004.a saanud koondumise teate, mille kohaselt AS Baltika ja Soomes registreeritud Oy Turo Tailor Ab omandavad ühise valitseva mõju OÜ Baltika Tailor üle. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Lõkke 4, 15184 Tallinn või tel 680 3946 või 680 3947 või e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee.

Tagasi