Konkurentsiameti peadirektori asetäitja 25.11.2004 otsusega nr 38-KO anti luba koondumiseks, mille tulemusel Intercross Investments OÜ omandab valitseva mõju E.O.S. AS üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi