Konkurentsiameti peadirektori 19.11.2004. a otsusega nr 36-KO anti luba koondumisele, mille kohaselt Saksamaa äriühing GEA Ecoflex GmbH omandab valitseva mõju teise Saksamaa äriühingu WTT-Wilchwitzer Thermo-Technik GmbH üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi