Konkurentsiamet on 19.11.2004 saanud koondumise teate, mille kohaselt Soomes registreeritud Hartwall Capital Oy Ab ja Karelia Finland Oy omandavad ühise valitseva mõju Soomes registreeritud Karelia Yhtymä Oyj üle. Karelia Yhtymä Oyj omab äritegevust Eestis Upofloor Eesti OÜ kaudu. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Lõkke 4, 15184 Tallinn või tel 680 3946 või 680 3947 või e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee.

Tagasi