Konkurentsiamet on 11.11.2004 saanud koondumise teate, mille kohaselt Soome äriühing Keswell Oy omandab valitseva mõju Indoor Group Oy üle. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Lõkke 4, 15184 Tallinn või telefonidel 680 3948 või 680 3942 või e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee.

Tagasi