Konkurentsiamet saatis 06.10.2004 kirjaliku teate O Koduapteek ja Pelguranna Apteegi O koondumise teate esitajale, kuna nimetatud koondumine ei kuulu kontrollimisele Konkurentsiameti poolt vastavalt KonkS 21 lg 1.

Tagasi