Konkurentsiameti peadirektori 04.10.2004 otsusega nr 30-KO anti luba koondumisele, mille kohaselt Rootsis registreeritud Askembla Growth Fund KB omandab valitseva mõju Ehitus Service OÜ üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi