Konkurentsiamet on 22.09.2004 saanud koondumise teate, mille kohaselt Rootsis registreeritud Askembla Growth Fund KB omandab valitseva mõju Ehitus Service OÜ üle. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Lõkke 4, 15184 Tallinn või tel 680 3946 või 680 3947 või e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee.

Tagasi