Konkurentsiamet saatis 27.08.2004 kirjaliku teate Rootsi äriühingu Lagrummet December nr 950 AB ja OÜ SDI Media Estonia koondumise teate esitajale, kuna nimetatud koondumine ei kuulu kontrollimisele Konkurentsiameti poolt vastavalt KonkS § 21 lg 1.

Tagasi