Konkurentsiamet on 25.08.2004 saanud koondumise teate, mille kohaselt Rootsi äriühing Lagrummet December nr 950 AB omandab valitseva mõju OÜ SDI Media Estonia üle. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Lõkke 4, 15184 Tallinn või tel 680 3947 või 680 3942 või e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee.

Tagasi