Konkurentsiamet on 23.08.2004 saanud koondumise teate, mille kohaselt Hispaanias registreeritud Tecnologia para la Construccion y Mineria, S.L. omandab valitseva mõju Soomes registreeritud Suomen Rakennuskone Oy üle, mille äritegevus toimub Eestis AS Balti Ehitusmasin-Baltem kaudu. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Lõkke 4, 15184 Tallinn või tel 680 3947 või 680 3948 või e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee.

Tagasi