Konkurentsiameti peadirektori asetäitja 12.08.2004 otsusega nr 26-KO anti luba koondumisele, mille tulemusel Soomes registreeritud TietoEnator Oyj ja AS Hansapank asutavad Eestis ühise valitseva mõju all oleva ettevõtja konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 3 sätestatud viisil

Tagasi