Konkurentsiamet on 28.07.2004. saanud koondumise teate, mille kohaselt Ühendkuningriigis registreeritud iTouch plc omandab valitseva mõju Soomes registreeritud Jippii Mobile Entertainment Oy üle. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Lõkke 4, 15184 Tallinn või tel 6 803 947 või 6 803 948 või e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee.

Tagasi