Konkurentsiameti peadirektori 19.07.2004.a otsusega nr 23-KO anti luba koondumisele, mille tulemusel New European Investments Limited omandab valitseva mõju AS Magnum Medical üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi