Konkurentsiamet on 13.07.2004 saanud koondumise teate, mille kohaselt Soomes registreeritud TietoEnator Oyj ja AS Hansapank asutavad Eestis ühise valitseva mõju all oleva ettevõtja. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Lõkke 4, 15184 Tallinn või telefonidel 6 803 947 või 6 803 942 või e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee.

Tagasi